Creare cont

Administratorul datelor dvs. personale este WOJAS S.R.L. cu sediul în Baia Mare, bd. București nr. 49, contact: office@wojas.ro („Administrator”). Contactul cu persoana responsabilă de prelucrarea datelor personale în cadrul WOJAS S.R.L. este posibil la adresa de email: comenzi@wojas.ro Administratorul prelucrează datele personale ale Cumpărătorului în scopul încheierii și realizării contractului de vânzare prin intermediul magazinului online (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR), realizării serviciilor prestate pe cale electronică – inclusiv trimiterea de newslettere (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR), marketing direct (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR) și profilarea de marketing (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). Destinatarii datelor personale ale Cumpărătorului pot fi: transportatorii sau intermediarii acestora care realizează livrarea coletelor, societăți prestatoare de servicii de plăți electronice sau prin carduri de plată, furnizori IT, prestatori de servicii în sfera acțiunilor de marketing și analiză. Datele dvs. personale nu sunt transferate către state terțe. Aveți dreptul să notificați opoziția față de prelucrarea datelor în baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Datele personale în scop de marketing vor fi păstrate până la momentul retragerii acordului de prelucrare a datelor personale, iar în scopul profilării – până la momentul exprimării refuzului. În sfera rămasă, datele personale vor fi păstrate până la finalizarea contractului de prestări servicii/contractului de vânzare cu Vânzătorul și timpul necesar pentru îndeplinirea obligațiilor impuse prin prevederile legale (decontări, expirare pretenții). Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, la corectarea, ștergerea acestora sau la limitarea prelucrării, precum și dreptul de portare a datelor. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere către organul de control - Președintele Autorității de Protecție a Datelor Personale. În sfera în care prelucrarea datelor personale ar fi bazată pe acord, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment, fără a influența conformitatea cu legea a prelucrării, care a fost efectuată pe baza acordului, înainte de retragerea acestuia. Furnizarea datelor personale este benevolă, iar nefurnizarea datelor va face imposibilă încheierea și realizarea contractului și utilizarea Magazinului online Wojas.ro extinde...

Autentificare

  • Facebook - WojasRomania
  • Instagram - Wojas Official
  • Youtube - Wojas Official