Zona clientului

Politica de mediu

OBIECTIVELE NOASTRE

1. Îndeplinirea așteptărilor clienților – utilizatorilor de încălțăminte în sfera produselor oferite ale firmei.
2. Lărgirea continuă a cercului de utilizatori satisfăcuți de încălțămintea furnizată.
3. Grija pentru interesele actuale și viitoare ale acționarilor Societății.

MISIUNEA

„Misiunea firmei noastre este direcționarea acțiunilor complexe, a proceselor realizate în firmă către atingerea satisfacției depline a Clienților prin identificarea nevoilor și așteptărilor lor”
Grija pentru conștientizarea ecologică are o importanță majoră în firma noastră. Plecăm de la premisa că perfecționarea continuă a proceselor tehnologice și a produselor va hotărî activitatea noastră de business, precum și în sfera grijei corespunzătoare asupra mediului natural. Suntem convinși de acest lucru. Vrem să implementăm soluții inovatoare, astfel încât produsele noastre să fie asociate cu cea mai bună calitate, iar firma cu grija pentru mediul natural. Politica de mediu este disponibilă public.

NE CONCENTRĂM ACTIVITĂȚILE DE MEDIU PE:

• Perfecționarea continuă a proceselor tehnologice, utilizarea substanțelor chimice cu caracter proecologist,
• Supervizarea substanțelor chimice utilizate,
• Perfecționarea ambalajelor și materialelor publicitare prietenoase cu mediul,
• Reducerea utilizării energiei electrice și termice,
• Gospodărirea rațională a materiilor prime,
• Desfășurarea activității în scopul limitării și utilizării economice a deșeurilor,
• Gospodărirea rațională a apelor și canalizării,
• Utilizarea de noi tehnici care să aibă în vedere aspectele legate de mediu pentru noile investiții și lucrări de modernizare,
• Popularizarea ideilor proecologiste printre clienții și furnizorii noștri,
• Sprijinirea și participarea la educarea copiilor și a tinerilor.

Președinte Consiliu Administrație, Wiesław Wojas

Nowy Targ, decembrie 2007.

  • Livrări si retururi gratuite
    fan courier
  • secure de plată
    mastercard / visa
  • Retur in
    30 de zile