Zona clientului

Politica de dezvoltare

Dezvoltarea durabilă îmbină dezvoltarea economică și respectul pentru natură și dezvoltarea socială, creând perspective mai bune pentru generațiile viitoare

POLITICA DEZVOLTĂRII DURABILE

MISIUNEA NOASTRĂ

Dorim să fim cel mai competent producător de încălțăminte. Suntem o companie cu un simț mare al responsabilității. Tot ce facem, în mod similar cu toate principiile, pe care ne bazăm activitatea, este pentru a tinde către buna dispoziție a clienților noștri, respectarea mediului înconjurător, dezvoltarea socială, egalitatea de șanse și protejarea sănătății omului. Găsim soluții optime pentru piață și le prezentăm într-un mod cât mai accesibil și mai onest.

REALIZĂM POLITICA DEZVOLTĂRII DURABILE PRIN:

Politica de mediu:

OBIECTIVE DE MEDIU

• Prevenirea emisiilor poluante în atmosferă
• Limitarea cantității de deșeuri produse
• Gospodărirea rațională a apelor și canalizării
• Reducerea utilizării surselor de energie

NE CONCENTRĂM ACȚIUNILE DE MEDIU PE:

• Perfecționarea continuă a proceselor tehnologice, utilizarea substanțelor chimice cu caracter proecologist,
• Supervizarea substanțelor chimice utilizate,
• Perfecționarea ambalajelor și materialelor publicitare prietenoase cu mediul,
• Reducerea utilizării energiei electrice și termice,
• Gospodărirea rațională a materiilor prime,
• Desfășurarea activității în scopul limitării și utilizării economice a deșeurilor,
• Gospodărirea rațională a apelor și canalizării,
• Utilizarea de noi tehnici care să aibă în vedere aspectele legate de mediu pentru noile investiții și lucrări de modernizare,
• Popularizarea ideilor proecologiste printre clienții și furnizorii noștri,
• Sprijinirea și participarea la educarea copiilor și a tinerilor.

Politica socială și economică

OBIECTIVE:

• Egalitatea de șanse la angajare
• Utilizarea condițiilor de sănătate și siguranță în muncă
• Relații durabile cu clienții și alți parteneri
• Creșterea calificărilor angajaților

REALIZĂM OBIECTIVELE DE MAI SUS PRIN:

• Construirea relațiilor durabile cu Clienții, Acționarii, Angajații, Furnizorii, bazate pe încredere și onestitate,
• Asigurarea condițiilor de muncă în sănătate și siguranță în companie,
• Creșterea permanentă a calificărilor angajaților, pentru ca acțiunile lor în privința calității, a protecției mediului și a siguranței și sănătății în muncă să fie conștiente și responsabile,
• Asigurarea egalităților de șanse la angajare, prin accesul egal la formările profesionale și la promovări „plăți egale pentru munci egale”, înlesniri care să asigure împăcarea vieții familiale cu viața profesională, combaterea stereotipurilor,
• Sprijinirea și respectarea drepturilor omului,
• Întreprinderea de acțiuni care să tindă la îmbogățirea cunoștințelor în societate pe tema dezvoltării durabile,
• Utilizarea criteriilor de mediu la luarea deciziilor de încheiere a colaborărilor cu clienții și alți parteneri.

POLITICA DEZVOLTĂRII DURABILE ARE CARACTER DESCHIS, ESTE DISPONIBILĂ PUBLIC.

Nowy Targ, decembrie 2007

Președintele Societății,
Wiesław Wojas

  • Livrări si retururi gratuite
    fan courier
  • secure de plată
    mastercard / visa
  • Retur in
    30 de zile